Bedin
http://www.bedin.no/


Museum. Mangfald, minne, mötestad NOU 1996:7, den nye statlige norske museumsutredningen

http://odin.dep.no/nou/1996-7/index.htm

Museumsnett Norge

http://www.museumsnett.kulturnett.no

NINA-NIKU stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning

http://www.ninaniku.no/

Norsk kulturråd

http://www.kulturrad.no/

Norsk Museumsforbund

http://www.museumsnett.no/norsk/museumsfag/museumsfag.html

Norsk Museumsutvikling

http://museumsnett.kulturnett.no/