Kunstkonservering ved UiO
http://www.hf.uio.no/studentinfo/fagsider/kunstkonservering/

Kurs og studieturer i Norge
http://museumsnett.kulturnett.no/liste.php?listeid=9e277a63.3a794b62815959.92106238&sn=museumsnett

Leicester Museum Studies
http://www.museums.gov.uk/mgc/index.html

Museumshojskole
http://www.museumshojskole.dk/

Nordisk museumsleder uddannelse
http://www.museumsleder.dk/

Reinwardt Academie

http://www.xs4all.nl/~rwa

Smithsonian Center for Education and Museum Studies
http://museumstudies.si.edu