2007

Foredragholder på ABM-utviklings seminar om samlingsforvaltningArbeidstittel: "Samlingsplaner - prinsipper, eksempler, erfaringer"

Foredrag for ledelse og ansatte ved Forsvarsmuseet
Arbeidstittel: " En samlingsplan for Forsvarsmuseet"

2006 Kurs for Teknologiuken på Kongsberg
Arbeidstittel: "Museer som alternativ læringsarena for realfagundervisning"
2006 Prosjektleder for prosjektet "En samlingsforvaltningsplan og samlingsplan for Vest-Agder museum IKS"
Kursing i håntering av gjenstander, rengjøring, klima, belysning, IPM, pakking og innredning av magasiner
2005-2006 Konservator prosjekt Læring om Næring; formidling for barn- og ungdom - Blaafarveværket Kontaktperson for nasjonal nettverk for universell utforming og nordisk nettverk for tilgjengelighet
2005 Nasjonal ekspert i CEN/TC 346 arbeidsgruppe "General guidelines and terminology"
2004 Kurs i samlingspolitikk for museer i Nord-Norge
Oppdragsgiver Troms fylkeskommune
2003 Kurs for ledelse og ansatte ved Forsvarsmuseet
Arbeidstittel: " En samlingsplan for Forsvarsmuseet
2003-2005 Rådgiver hos ABM-utvikling - statens senter for Arkiv, bibliotek og museum: Tilstandsvurderingsundersøkelse av samlinger og verneverdige bygninger i Vestfold, Buskerud og Troms
Arbeidsområder sikring og bevaring
2001 Veiledning dokumentasjonsprosjekt Kvinnemuseet og Kongsvinger museum, Kongsvinger
2001 Deltakelse i arbeidsgruppe videreutdanningskurs 2002 for Norsk konservatorforbund
2000-2002 Dokumentasjonsleder for Åsta Holth prosjektet, Grue Finnskog for regionkonservatoren for museene i Solør-Odal
2000 Rapport for Norsk Telemuseum i Oslo "Vurdering av og forslag til forbedring av oppbevaringsforhold i fotomagasinet"
1999 - 2000 Gjennomføring av et bokbevaringsprosjekt ved Hedmarksmuseet og Domkirkeoddens Bevaringsavdeling
1999 Deltakelse i arbeidsgruppe for NMU's rapport "Museer i mellom"
1999 Samlingsforvaltningsplan for 'Kvinnemuseet' og 'Kongsvinger museum' i Kongsvinger.
1998 Pilotprosjekt: Lage håndbok om forebyggende konservering av fotosamlinger for det Moderne Kunstmuseum i Arnhem
1997 - 1998 PR og markedsføring for stiftelsen Atlantis som formidler oldtidshistorie gjennom utstilling og skuespill
1997 Prosjekt; bokkonservering for det kommunale arkivet i Amsterdam
1997 Prosjekt for de kommunale arkivene i Alkmaar og Amsterdam. Konservering av pergament
1996 Prosjekt for Det Kongelige Biblioteket i Den Haag. Overføre en samling brokatpapir på syrefri papir
1996 Organisering av en Capita Selecta for et kurs i konserveringsetikk