Våre vilkår og betingelser

Opphavsrett

Alt innhold som er en del av tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Collection Care & Management og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold.

En tredjeparts innholdsleverandør har opphavsretten til alt originalt innhold, inkludert og uten begrensning til videoer som leveres eller på annen måte er gjort tilgjengelig for deg gjennom Tjenesten. Untatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i Tjenesten, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på Nettstedet uten tillatelse fra Collection Care & Management og eier av dette innholdet.

 

Innhold fra tredjepart

Collection Care & Mangament er en produsent og distributør av innholdet i Tjenesten. Tjenesten kan inneholde linker til andre nettsteder og tredjeparts ressurser. Nettbasertekurs påtar seg intet ansvar for kommunikasjon eller materiale som gjøres tilgjengelig gjennom slike linker.

Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre eller stoppe, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler del av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at Collection Care & Management ikke er ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for endringer, stopp eller opphør av tjenesten.

Erstatning

Du godtar å forsvare og ikke holde Collection Care & Management, dets lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av Tjenesten eller (b) brudd på disse vilkårene.

Priser og avgifter

Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er inkl. merverdiavgift.

Betaling

Betaling for kurs og arrangementer skjer via Biletto.no. Øvrige oppdrag faktureres direkte fra Collection Care & Management.

Varsel om endringer

Collection Care & Management kan fra tid til annen revidere disse vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til Collection Care & Management produkter og tjenester. Besøk Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har tråd i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.

Firmaadresse

Collection Care & Management

Konglebakken 5

3077 Sande

 

Øvrig kontaktinformasjon

barbara@samlingsforvaltning.no

mob: 91777561